Čerstvá sváča a Vaše soukromí

Ne. Osobní údaje, které o vás sbíráme využíváme především pro vylepšování našich služeb. Pro více informací se podívejte do sekce 5.
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte mj. právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu / výmaz (právo na to být zapomenut) a právo ztáhnout souhlas. Všechna je máte vypsána v sekci 7.
Zpracováváme jen to co nezbytně potřebujeme. Tedy kontaktní informace (jako mail a tel. číslo), informace o vašich objednávkách, platbách, obecně o tom jak používáte naši službu. Více v sekci 3.
Vaše osební údaje uchováváme maximálně rok poté se naposledy přihlásíte do svého účtu. Pokud nám tedy neřeknete, abychom je smazali ještě dřív 😊.

Zásady ochrany osobních údajů

V Čerstvé sváče nám jde především o Vaši spokojenost a vážíme si Vašeho soukromí. Proto chceme být zcela otevřeni v tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

 1. O tomto dokumentu

  1. Jsme Čerstvá sváča a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7690, se sídlem Sochorova 3221/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 05833183 (dále jen „Čerstvá sváča“).
  2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se vztahují na stránky www.cerstvasvaca.cz, objednávkový systém Čerstvé sváči, mobilní aplikaci Čerstvá sváča a jakékoliv další služby poskytované Čerstvou sváčou (dále jen „Služby ČS“).
  3. Konkrétně tyto Zásady upravují vztah Čerstvé sváči k osobním i neosobním údajům uživatelů Služeb ČS (dále také „Vy“). Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné (za pomocí dodatečné informace) fyzické osobě.
  4. Čerstvá sváča respektuje Vaše právo na soukromí a při veškeré práci s osobními daty se řídíme českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  5. Čerstvá sváča je správcem veškerých informací, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, ve smyslu GDPR.
 2. Ochrana osobních údajů dětí

  1. Čerstvá sváča bere na vědomí zvýšené požadavky na ochranu údajů nezletilých a zejména pak dětí mladších 13 let.
  2. Z povahy Služeb ČS si děti mladší 13 let nemohou založit vlastní účet. Se souhlasem svého zákonného zástupce mohou přistupovat k vybraným funkcím, jako je výběr svačin.
 3. Sběr informací

  1. Do Služeb ČS se máte možnost zaregistrovat jak pomocí kombinace e-mailu a hesla, tak pomocí sociálních účtů:
   1. při registraci přes e-mail a heslo zpracováváme Váš e-mail, zašifrované heslo (hesla zabezpečujeme takovým způsobem, že ani my k nim nemáme přistup), prohlížeč, IP adresu a typ zařízení;
   2. při registraci přes sociální účet (Google nebo Facebook) dáváte Čerstvé sváče souhlas se zpracováním základních údajů z Vašich sociálních profilů, jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, pohlaví, přibližný věk, datum narození, profilový obrázek, adresa profilu a další informace z Vašeho veřejného profilu.
  2. V nastavení účtu dále máte možnost nám poskytnout své jméno, příjmení a telefonní číslo.
  3. Pro zajištění plateb využíváme GoPay (viz sekci 6. čl. b. odst. iv.). V případě úspěšné transakce zpracovává Čerstvá sváča základní informace o platbě, nezbytné pro ověření platnosti, a to podle způsobu platby: prvních 6 číslic a poslední 4 číslice platební karty, datum expirace platební karty, jméno banky, číslo bankovního účtu, měnu, převedenou částku, jméno, příjmení a e-mail. Tyto informace jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy.
  4. Při přidávání jedlíka k uživatelskému účtu nám poskytujete informace o sobě a svém dítěti, nezbytné pro plnění podmínek kupní smlouvy a nejsou sdíleny se třetími stranami mimo Evropskou Unii.
  5. Během vašeho používání Služeb ČS může Čerstvá sváča prostřednictvím třetích stran zpracovávat informace o tom, jak k našim službám přistupujete a jak s nimi poté interagujete. Tyto informace jsou anonymizovány a agregovány.
  6. Dále zpracováváme informace o vašich objednávkách a vzorcích chování v rámci Služeb ČS.
 4. Cookies

  1. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
  2. Ve Službách ČS používáme několik typů cookies:
   1. Nezbytné cookies slouží k základnímu fungování Služeb ČS. Jde o soubory, které zajišťují základní funkcionalitu aplikací, jako je navigace a multijazyčnost;
   2. Interakční cookies jsou volitelné (jejich využití je podmíněno vaším souhlasem). Tyto soubory fungují jako anonymní identifikátory pro služby třetích stran, které využíváme pro monitorování uživatelských interakcí se Službami ČS.
 5. Využití

  1. Výše zmíněné informace využíváme pro následující účely:
   1. poskytování základní funkcionality Služeb ČS, jako je objednávání jídel a vytváření jídelníčků;
   2. abychom zajistili, že Služby ČS jsou pro Vás přístupné v optimálním formátu pro Vaše zařízení;
   3. poskytování relevantních informací prostřednictvím volitelných newsletterů a notifikací s patřičným souhlasem ze strany uživatele;
   4. poskytování informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího;
   5. vylepšování Služeb ČS – například připravování nových svačin a jídelníčků v závislosti na popularitě aktuálních svačin;
   6. měření růstových metrik Služeb ČS.
  2. Pokud není uvedeno jinak, Čerstvá sváča zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 f) GDPR, tj. oprávněného zájmu.
  3. Pokud není uvedeno jinak, Čerstvá sváča uchovává zpracovávané osobní údaje po celou dobu existence registrovaného účtu, tedy dokud uživatel nezažádá o jejich výmaz, nebo po dobu jednoho roku nebude využívat svůj účet.
 6. Třetí strany

  1. Pro zprostředkování některých funkcí Služeb ČS a zlepšování uživatelského zážitku využíváme služeb několika společností, které tak zpracovávají některé podmnožiny uživatelských dat.
  2. Zde je jejich výčet:
   1. Pro zajištění registrace, přihlašování a správy uživatelů používáme službu Auth0 (Zásady ochrany osobních údajů k dispozici zde);
   2. Pro sběr a zpracovávání anonymizovaných údajů o prohlížení našeho webu používáme služby Google Analytics (Zásady ochrany osobních údajů k dispozici zde);
   3. Pro zajištění špičkové uživatelské podpory, využíváme služby Zendesk Chat (Zásady ochrany osobních údajů k dispozici zde);
   4. Pro zajištění plateb používáme služby GoPay (Zásady ochrany osobních údajů k dispozici zde).
   5. Pro zprostředkování e-mailové komunikace využíváme Mailchimp (Zásady ochrany osobních údajů k dispozici zde).
 7. Vaše práva

  1. Podle Listiny základních práv a svobod Evropské Unie 2012/c, 326/02 čl. 8: "Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají."
  2. Máte právo na transparentní informace o povaze a rozsahu zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s čl. 12 GDPR.
  3. Máte právo zažádat o kopii osobních údajů zpracovávaných Čerstvou sváčou podle čl. 20, odst. 1 GDPR.
  4. Máte právo na nápravu nepřesných osobních údajů, bez zbytečného odkladu, případně na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 GDPR.
  5. Máte právo zažádat o vymazání všech osobních údajů, které se vás týkají, a to bez zbytečného odkladu podle čl. 17 GDPR.
  6. Máte právo kdykoliv stáhnout svůj souhlas se zpracováním vašich osobních informací pro marketingové účely.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá data, která nám poskytujete, ukládáme na našich serverech a serverech důvěryhodných třetích stran. Čerstvá sváča implementuje přiměřená opatření pro zajištění ochrany Vašich dat před neoprávněným zpracováváním, odcizením, poškozením nebo zničením. Bohužel máme jen omezené možnosti jak kontrolovat a zabezpečit přenos informací přes internet a tedy nemůžeme zcela zaručit kompletně bezpečný přenos informací na naše servery; Čerstvá sváča nenese zodpovědnost za přenos informací přes internet.
  2. Je možné, že v případě interní reorganizace, nebo fúze Čerstvé sváči, budeme muset přesunout Vaše osobní informace pod správu třetí strany, která je bude ochraňovat minimálně do stejné míry, jako je stanoveno v Zásadách.
  3. Čerstvá sváča si vyhrazuje právo změnit Zásady, například v případu změn ve Službách ČS, nebo relevantní legislativě. Pokud taková situace nastane, budete informováni prostřednictvím e-mailové adresy registrované u Vašeho účtu nejméně 14 dní před nástupem aktualizovaných Zásad v platnost. V tomto období budete mít možnost nás kontaktovat, v případě dotazů ke změnám.
  4. Používání Služeb ČS vyžaduje souhlas se Zásadami. Pokud se Zásadami nesouhlasíte, není možné využívat Služeb ČS. Máte-li dotazy, doporučujeme nás kontaktovat, ale bohužel provoz Služeb vyžaduje, aby všichni zákazníci souhlasili s podmínkami v těchto Zásadách.
  5. Zásady jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a jsou přístupné.
  6. Tyto zásady vstupují v platnost 12. 7. 2018.

V Praze dne 12. 6. 2018

Archiv

Nastavte si jaké údaje o vašem prohlížení stránek můžeme zpracovávat (tzv. "tracking cookies" nepoužíváme vůbec). Přečtěte si více zde.
Cookies pro obecné, anonymizované metriky.
Cookies pro detailní metriky, které sledují interakce konkrétního uživatele.
Cookies pro online chat s uživatelskou podporou.